اتحادیه صنف خیاطان تهران

لباس فرم مدارس تهران در سال تحصیلی 1404-1403

معرفی اتحادیه

اتحادیه صنف خیاطان تهران در سال 1324 تأسیس گردیدکه رؤسای اتحادیه به ترتیب آقایان : 1- سعادت 2- عباس روستا 3- نراقی 4- دانشمند 5- خاتمی 6- شاه حسینی 7- جمشیدی 8- مظفر چمن روی 9- رضا اسفندیاری 10- علی اصغری 11- حبیب طهماسبی نیک بوده اند.

آخرین اخبار اتحادیه

دوره های آموزشی

جهت اطلاع از آخرین دوره های آموزشی