تاکید  مخبر بر ضرورت برگزاری جلسات منظم دستگاه های ذیربط با اتحادیه ها

جلسه ساماندهی مشکلات اتحادیه‌های زیرمجموعه اتاق اصناف تهران با حضور معاون اول رئیس جمهور برگزار و بر ارتقا همکاری و همیاری اصناف با دولت برای نظارت، کنترل‌ و تنظیم بازار تاکید شد.

مخبر در این جلسه بر ضرورت برگزاری جلسات منظم دستگاه های ذیربط با اتحادیه ها تأکید کرد و گفت: باید در این جلسات مشکلات اصناف مختلف با کمک دستگاه های دولتی و وزارتخانه ها دسته بندی و رفع شود و در صورت نیاز قانونگذاری لازم در این زمینه صورت پذیرد.

وی با اشاره به کنترل و نظارت مستمر دولت بر تنظیم بازار، بر نقش اصناف و اتحادیه ها در مدیریت رسته های تولیدی و خدماتی تأکید کرد و از آنها خواست تا در راستای تقویت این جایگاه به عنوان یکی از بازوان همیار دولت، در کنار دستگاه های مسئول مشارکت فعالانه‌ای داشته باشند.

معاون اول رئیس جمهور به وزارت صمت دستور داد تا سامانه های متعدد حوزه تجارت ساماندهی شود.

اتحادیه صنف خیاطان تهران
اکبر صدقی