استایل مجله صفحه 32017-08-06T13:23:54+00:00
  • شهادت دکتر رئیسی

    دیدم این مشهد چرا هی بی قراری میکند جای باران سیل در این شهر جاری میکند دیر فهمیدم که او اندر فراغ خادمش عزم خود را جزم دارد گریه زاری میکند عروج ملکوتی و شهادت دکتر ابراهیم رئیسی و هیأت همراه در سانحه هوائی که

  • جلسه مورخ 1403/02/25

    تاکید  مخبر بر ضرورت برگزاری جلسات منظم دستگاه های ذیربط با اتحادیه ها جلسه ساماندهی مشکلات اتحادیه‌های زیرمجموعه اتاق اصناف تهران با حضور معاون اول رئیس جمهور برگزار و بر ارتقا همکاری و همیاری اصناف با دولت برای نظارت، کنترل‌ و تنظیم بازار تاکید شد.

شهادت دکتر رئیسی

دیدم این مشهد چرا هی بی قراری میکند جای باران سیل در این شهر جاری میکند دیر فهمیدم که او اندر فراغ خادمش عزم خود را جزم دارد گریه زاری میکند عروج ملکوتی و شهادت دکتر ابراهیم رئیسی و هیأت همراه در سانحه هوائی که موجبات تألم قلوب تمامی هم وطنان گردیده است را به مقام معظم رهبری (دامه عزه)

اخبار وردپرس

اخبار عکاسی

2005, 2024

شهادت دکتر رئیسی

دیدم این مشهد چرا هی بی قراری میکند جای باران سیل در این شهر جاری میکند دیر فهمیدم که او اندر فراغ خادمش عزم خود را

1805, 2024

جلسه مورخ 1403/02/25

تاکید  مخبر بر ضرورت برگزاری جلسات منظم دستگاه های ذیربط با اتحادیه ها جلسه ساماندهی مشکلات اتحادیه‌های زیرمجموعه اتاق اصناف تهران با حضور معاون اول رئیس

جدیدترین اخبار

2005, 2024

شهادت دکتر رئیسی

دیدم این مشهد چرا هی بی قراری میکند جای باران سیل در این شهر جاری میکند دیر فهمیدم که او اندر فراغ خادمش عزم خود را

1805, 2024

جلسه مورخ 1403/02/25

تاکید  مخبر بر ضرورت برگزاری جلسات منظم دستگاه های ذیربط با اتحادیه ها جلسه ساماندهی مشکلات اتحادیه‌های زیرمجموعه اتاق اصناف تهران با حضور معاون اول رئیس

اخبار ویدئو

جلسه مورخ 1403/02/25

تاکید  مخبر بر ضرورت برگزاری جلسات منظم دستگاه های ذیربط با اتحادیه ها جلسه ساماندهی مشکلات اتحادیه‌های

اخبار بی نظیر

جلسه مورخ 1403/02/25

تاکید  مخبر بر ضرورت برگزاری جلسات منظم دستگاه های ذیربط با اتحادیه ها جلسه ساماندهی مشکلات اتحادیه‌های

رفتن به بالا