نرخ بیمه های تکمیل درمان1402-1403

مهلت ثبت نام بیمه تکمیل درمان به اتمام رسیده است.

سن بیمه تکمیل درمان (تومان) بیمه تکمیل درمان و عمر و حوادث سرپرست
زیر 60 سال 4.080.000 4.347.000
60 تا 70 6.120.000 6.387.000
بالای 70 سال 8.160.000 8.248.000