معرفی اتحادیه:

اتحادیه صنف خیاطان تهران در سال 1324 تأسیس گردیدکه رؤسای اتحادیه به ترتیب آقایان : 1- سعادت 2- عباس روستا 3- نراقی 4- دانشمند 5- خاتمی 6- شاه حسینی 7- جمشیدی 8- مظفر چمن روی 9- رضا اسفندیاری 10- علی اصغری 11- حبیب طهماسبی نیک بوده اند.
اعضاء هیئت مدیره و بازرس اتحادیه که در حال حاضر در رأس کار می‌باشند:

آقایان:
1- اکبر صدقی ریاست اتحادیه
2- هادی ابراهیم زاده نایب رییس اول
3- محمد اسکندرلو نایب رییس دوم
4- فریدون نفر خزانه دار
5- محمد معصومی ازندریانی دبیر اتحادیه
6- حسین چهارراهی عضو هیئت مدیره
7- همت اله خانجانی عضو هیئت مدیره
و بازرس اتحادیه آقای علی داداشی می‌باشند.

در ضمن اتحادیه دارای شرکت تعاونی به نشانی: چهار راه امیر اکرم – خیابان نوفل لوشاتو – کوچه تعاونی – پلاک 25
آدرس درب جنوبی : خیابان ولیعصر – بالاتر از جمهوری – خیابان گودرز – پلاک 9 می‌باشد که در سال 1344 تأسیس گردیده است.