مدارک لازم جهت صدور پروانه کسب:

1.فتوکپی سند مالکیت یا سند اجاره رسمی(با قید شغل و رضایت مالک جهت صدور جواز)
2.اصل کارت پایان خدمت (افراد زیر 50 سال)
3.اصل کارت ملی
4.تاييديه کدپستي واحد صنفي با نشاني صحيح از ادره پست منطقه
5.عکس 4*3 جدید 3 قطعه
6.ثبت نام کد اقتصادی یا ارائه برگ اظهارنامه دارایی به همراه قبض پرداختی مالیات بنام فرد متقاضی صدور پروانه کسب
7.قبض عوارض مشاغل یا کسب و پیشه شهرداری

مدارک لازم جهت تمدید پروانه کسب:

1.اظهارنامه دارایی و فیش پرداختی مالیات
2.تاييديه کدپستي واحد صنفي با نشاني صحيح از ادره پست منطقه
3.قبض عوارض مشاغل یا کسب و پیشه شهرداری
4.اصل پروانه کسب و دفترچه عضویت قبلی
5.عکس 4*3 جدید 3 قطعه