نرخ بیمه تکمیل درمان

نرخ بیمه های تکمیل درمان1402-1403 مهلت ثبت نام بیمه تکمیل درمان به اتمام رسیده است. سن بیمه تکمیل درمان (تومان) بیمه تکمیل درمان و عمر و حوادث سرپرست زیر 60 سال 4.080.000 4.347.000 60 تا 70 6.120.000 6.387.000 بالای 70 سال 8.160.000 8.248.000