با سلام و احترام

خدمت همکاران و متقاضیان:

به پیوست نامه شماره 15013 مورخ 1402/11/16 اتاق اصناف ایران منضم به نامه شماره 268/19948/ص مورخ 1402/10/26 رئیس محترم مرکز تنظیم مقررات، نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در خصوص بارگذاری سندخطاهای پرتکرار در سامانه مودیان سازمان امورمالیاتی کشور به نشانی www.intamedia.ir جهت اطلاع و بهره برداری ارسال میگردد.