دیدم این مشهد چرا هی بی قراری میکند

جای باران سیل در این شهر جاری میکند

دیر فهمیدم که او اندر فراغ خادمش

عزم خود را جزم دارد گریه زاری میکند

عروج ملکوتی و شهادت دکتر ابراهیم رئیسی و هیأت همراه در سانحه هوائی که موجبات تألم قلوب تمامی هم وطنان گردیده است را به مقام معظم رهبری (دامه عزه) و ملت شریف و بویژه خانواده های معزز ایشان تسلیت عرض مینمایم.

 

اکبر صدقی

ریاست اتحادیه صنف خیاطان تهران