بیانیه اتحادیه خیاطان تهران.

🔸بی شک عدم وجود نماینده برخاسته از قشر عظیم اصناف در ادوار گذشته مجلس شورای اسلامی یکی از نیاز های انتقال نظرات و مشکلات قاطبه اصناف میباشد.

▫️اکنون با حضور اقای مجتبی صفایی ریاست اتاق اصناف ایران از حوزه انتخابی تهران در عرصه انتخابات مجلس فرصت را غنیمت شمرده از تمامی اعضا محترم صنف دعوت بعمل میاوریم که در راستای منویات مقام معظم رهبری ضمن شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی از نماینده واقعی خود «مجتبی صفایی» و سایر نمایندگان اصلح حمایت قاطع بعمل آورند. 🔹اکنون وقت کارزار است.

▫️اکبر صدقی

رئیس اتحادیه صنف خیاطان تهران