اولین جلسه اتحادیه صنف خیاطان تهران در سال 1403 با حضور اعضای هیات مدیره و مشاور حقوقی اتحادیه در تاریخ 1403/01/20 انجام شد.

اتحادیه صنف خیاطان با توجه به قوانین و بخشنامه های وارده از اتاق اصناف تهران و ایران درصدد دارد که امور اعضای محترم و متقاضیان عزیز به صنف خیاطی را در اسرع وقت انجام دهد.

تصویر بخشنامه 29071 /33ج با مضمون ممنوعیت تبلیغ انواع محصولات و خدمات در شبکه های ماهواره ای در این پست قرار دارد. لطفا مطالعه فرمایید.