جلسه هیات مدیره مورخ 1402/10/27 با حضور اعضای محترم انجام شد.

این نشست در راستای بهبود بخشی امور سازمان و همچنین تحصیل و تمدید جوازهای کسب به سرانجام رسید.

به اطلاع همکاران محترم میرساند، بخشنامه زیر توسط معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار و رفاه اجتماعی، درخصوص صیانت از نیروی کار ایرانی، از بکارگیری اتباع خارجی غیرمجاز و فاقد پروانه کار در واحد های صنفی خودداری نموده و از موضوع جلوگیری بعمل آورند.

بدیهی است درصورت مشاهده اشتغال اتباع غیرمجاز و فاقد پروانه کار با عنایت به هماهنگی بعمل آمده، با مراجع ذیربط وفق ماده 181 قانون کار جمهوری اسلامی ایران نسبت به متخلفین اعمال قانون خواهد شد.